Delovanje

DELOVANJE SISTEMA

Končni produkt bo sistem za avtomatično dinamično tirno tehtanje in merjenje vlakovnih kompozicij. Produkt bo omogočal tehtanje lokomotive in vagonov v samem procesu premikanja. Tehtalne celice bodo povezane z aplikacijo, v katero se bodo prenašali podatki o teži in dolžini celotne kompozicije (vlak, lokomotiva) in bodo vključevale ostale podatke o karakteristikah vagonov ter lokomotive. Prenos podatkov bo popolnoma avtomatiziran, uporabnikom se bo omogočilo sledenje tovora v realnem času kjerkoli in kadarkoli (online). Preko tehtalnih celic bo vlakovna kompozicija peljala hitreje kot doslej, omogočeno bo natančnejše tehtanje in zaradi avtomatizacije ne bo možnosti napak pri odčitavanju podatkov. Trenutno na trgu ne obstaja sistem, ki povezuje vse sisteme, ki omogočajo sledenje podatkom železniškega tovornega prometa. Z razvojem aplikacije se bo lahko omogočil enotni tehtalni sistem na trgu železniškega tovornega prometa.

Zakaj je pametno izbrati naš sistem?

Tehtalni sistemi, ki so trenutno na svetovnem trgu so zastareli, saj ne omogočajo avtomatizacije in možnost sledenje podatkov v realnem času. Na trgu se je tako pojavila potreba po nadgradnji teh sistemov, saj smo v digitalni dobi, kjer je nedopustno, da se podatki še vedno odčitavajo in prepisujejo ročno s strani delavca. Poleg tega se zaradi okoljevarstvene politike, ki zaostruje pogoje izpustov CO2 v okolje, vse več tovora seli s cest na druge vrste transporta, kot je železniški, ladijski in letalski promet, zaradi česa države vse več vlagajo v železniško infrastrukturo in informatizacije železniškega tovornega prometa.

Naše podjetje izvaja nadgradnjo tehtalnega sistema z aplikacijo, ki bo omogočala hitrejši avtomatiziran prenos podatkov preko tehtalnih celic, pri večji hitrosti vožnje vlakovne kompozicije preko celic, do aplikacije in nato v sistem oziroma podatkovno bazo. V programski sistem se bo predhodno vneslo vse obstoječe vagone in lokomotive. Za določen tir oziroma progo je znan naziv/šifra in vsebina kompozicije, ki bo prepeljala preko tehtalnega sistema. Ta se bo prikazal v aplikaciji, kjer bodo vidni vsi podatki, povezani z vagoni in vsebino ter težo tovora. Na ta način bo torej omogočen popoln nadzor v realnem času, od kreiranja kompozicije, izvedbe in podatkov zavornih preizkusov, izvedbe in podatkov tehtalnega sistema, do avtomatskega nadzora in spremljanja celotne kompozicije ali posameznega vagona.