O projektu

Namen našega projekta je olajšati in izboljšati uporabniško izkušnjo tehtalnega sistema, ki bo uporabniku omogočala pregled podatkov, zavedanje kaj se z njegovo vlakovno kompozicijo dogaja (glede na težo in dolžino) in kje se nahaja v vsakem trenutku potovanja. Na ta način bodo omogočeni veliki prihranki, točnejši podatki, ki so dosegljivi v vsakem trenutku (online) in točnejše napovedne čase prihoda tovora. Naše podjetje izvaja nadgradnjo tehtalnega sistema z aplikacijo, ki bo omogočala hitrejši avtomatiziran prenos podatkov preko tehtalnih celic, pri večji hitrosti vožnje preko celic, do aplikacije in nato v sistem oziroma bazo. Enostavnejši pregled in sledenje, kadarkoli in kjerkoli na svetu (online).

Zastavljeni projektni cilji in kazalniki RRI projekta:

 1. Avtomatizacija tehtalnega sistema / avtomatizirati tehtalni sistem

Razviti sistem, ki bo omogočal avtomatičen prenos podatkov iz tehtalnega sistema v aplikacijo in s tem omogočal spremljanje in arhiviranje podatkov v realnem času.  

Vsi ročni vnosi kompozicij in ročno vnašanje podatkov ne bo več potrebno. Sistem bo zasnovan na način modularne izgradnje, kjer bo možno različne lokacije poljubno vključevati v sistem po željah in potrebah investitorjev. Možne bodo vmesne faze kontrol kompozicij.

2. Spremljanje statusa vagonov in kompozicij v realnem času

Sistem je v precejšnji meri odvisen od pravočasnosti in pravilnega vnosa podatkov.  
Cilj je omogočiti takojšen prenos podatkov s tehtalnega sistema in z minimalno možnostjo napak, ter tudi spremljanje na daljavo (online).
Z vzpostavitvijo sistema avtomatskega odčitavanja kompozicij in vseh potrebnih spremljajočih podatkih (preizkus zavor, tehtanje) ter s sistemom kontrolnih točk, bomo dosegli možnost spremljanja celotnega sistema iz oddaljenih točk. To pomeni, da bodo osebe, ki bodo imele dovoljenja za vstop v sistem lahko spremljale ali izvajale delo iz poljubnih lokacij. Sistem omogoča spremljanje iz oddaljenih točk, kar v praksi pomeni, da zaposleni lahko izvajajo določene naloge na terenu ali na lokacijah, ki niso običajne za njihovo delo.

Spremljanje statusa vagonov in kompozicij v realnem času bomo prikazali v realnih pogojih ter pripravili zapis za poročanje.

3. Višja hitrost vožnje vlakovne kompozicije preko tehtalnih celic

Sistem tehtalnih celic omogoča zaznavo teže in dolžine pri hitrejšem premikanju vlakovne kompozicije preko celic. Trenutno se vlakovna kompozicija preko tehtalnih celic lahko pelje s hitrostjo 5-8 km/h, cilj je nadgraditi sistem, da se bo ta hitrost povečala na 8-10 km/h. Pri tej hitrosti bo po novem mogoče zaznati težo in dolžino celotne vlakovne kompozicije in bo s pomočjo aplikacije omogočen takojšen natančnejši in hitrejši prenos podatkov.
Pripravljeno bo poročilo s prikazanimi vrednostmi hitrosti vlakovne kompozicije v realnih pogojih.